Medlemskontingent 2024

Årets medlemskontingent er uforandret Kr 300. Nytt av året er at denne nå betales på Vipps. Du finner oss på #832243 eller skann QR-koden. Du får da opp Touring Mc-klubb. Velg medlemskontingent 2024 T-Mc. Legg inn beløpet Kr 300. Vipps.